Regulamin

Regulamin

1.Właścicielem Sklepu Elatech www.elatech.pl jest:

firma ELATECH Szczepan Ratajczyk
z siedzibą przy ul. Połczyńskiej 93, 01-301 Warszawa

Tel. 022 423 38 29, Fax 022 353 92 87

Numery kont:
Bank: ING Bank Śląski
nr konta: 73 1050 1025 1000 0022 7777 3533


2.Składając zamówienie Klient zawiera z naszą firmą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę ELATECH.

3.Dane osobowe umieszczone w bazie danych ELATECH są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb ELATECH i nie będą udostępniane innym podmiotom.

4.Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania.

5.Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

6.Firma ELATECH zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

7.Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.

8.Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane.

9.Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

10.W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, ELATECH niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.

11.Firma ELATECH zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

12.Otrzymany produkt może różnić się wyglądem od produktu na zdjęciu, bez zmiany właściwości produktu.

icona: Google