Oprogramowanie http://www.elatech.pl/p/8/oprogramowanie.html http://www.elatech.pl/zdjecia/oprogramowanie/m/laptop1.jpg Oprogramowanie http://www.elatech.pl/p/8/oprogramowanie.html Mon, 20 May 2019 19:32:20 +0200 Mon, 20 May 2019 19:32:20 +0200 seoShop rss monkey FuelMonitor Expert 15 http://www.elatech.pl/pokaz/103/fuelmonitor%20expert%2015.html <p> <font face="verdana,geneva" size="3">FuelMonitor Expert 15 – element systemu monitorowania stanu paliwa w zbiornikach.<br /> <br /> <br /> Program współpracujący z </font><font size="3"> <a href="../pokaz/34/sonda%20pomiarowa%20z%20oprogramowaniem%20fuel%20monitor.html">sondą</a> <font face="verdana,geneva"> pomiaru temperatury, wysokości słupa paliwa i poziomu wody dennej w monitorowanym zbiorniku.<br /> Podstawowe funkcje systemu FuelMonitor:<br />  - obrazuje w formie graficznej poziom napełnienia zbiornika,<br />  - po wprowadzeniu tabeli litrażowania monitorowanego zbiornika, przedstawia stan napełnienia wyrażony w litrach<br />  - pomiary zapisywane w bazie danych z określonym interwałem czasowym<br />  - historia pomiarów przedstawiona na wykresie dziennym<br />  - możliwość zapisywania i drukowania wykresów <br />  - konfiguracja interwałów czasowych odczytu pomiaru, zapisu poziomu paliwa do bazy danych, zapisu temperatury paliwa do bazy danych<br />  - możliwość jednoczesnego monitorowania kilku zbiorników z różnymi rodzajami paliwa (olej napędowy, lekki olej opałowy, benzyny samochodowe)</font> </font> </p> <font size="3"> </font> <p> <font size="3"> <strong>Przelicza objętość do temperatury 15 °C</strong>. </font><br /> <font size="3">Komunikuje się z sondami / centralkami<br /> - DIGIMAG <br /> - ELATECH PGSM-L1<br /> - Veeder Root  (protokół TLS250)<br /> - OPW (protokół TLS250)<br /> - Keller X46 (poprzez sterownik SKiRT-L1 ver.L110 i L120)<br /> - PIUSI OCIO (ze względu na brak pomiaru temperatury w tej opcji nie ma przelioczenia do 15°C )<br /> <br /> </font> </p> <p> <font size="3">Umożliwia komunikację bezpośrednią po kablu lub zdalną przez Internet protokółe TCP/IP.</font> </p> <p>   </p> <p>   </p> <p>Cena: 1820.40 zł 3 dni</p> Thu, 17 Nov 2016 19:25:08 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/103/fuelmonitor%20expert%2015.html SKiRT Professional( Upgrade od wersji Basicl) http://www.elatech.pl/pokaz/54/skirt%20professional%20upgrade%20od%20wersji%20basicl.html <div align="center"> <strong>System Kontroli i Rejestracji Tankowań "SKiRT"</strong><br /> <u><strong> </strong></u><a href="../skirt/setup.exe" target="_blank" title="Pobierz oprogramowanie"><u><strong>Pobierz SKiRT_</strong></u></a> </div> <p> <br /> <br /> System „SKiRT” jest skalowalnym systemem komputerowym przeznaczonym do obsługi wewnętrznych zakładowych stacji paliw. Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji (danych) dotyczących dostaw i dystrybucji paliwa. <br /> <br /> Prowadzi kartoteki stacji, kierowców, pojazdów. Generuje raporty dzienne, tygodniowe, dekadowe, lub za dowolny okres z podziałem na stacje, kierowców, pojazdy. Daje możliwość wyszukiwania danych o tankowaniach wg czasu tankowania, ilości pobranego paliwa, przebiegu pojazdu itp. Dzięki mechanizmom grupowania tworzy raporty w oparciu o podział organizacyjny firmy. <br /> <br /> Posiada wbudowane mechanizmy eksportu danych do EXCEL-a lub w postaci formatowanego tekstu do innych systemów informatycznych, umożliwiając w ten sposób integrację z zakładowym systemem informatycznym. <br /> <br /> Struktura "SKiRT" jest tak zorganizowana, że pozwala na równoległą obsługę nie tylko pojedynczych stacji, ale także sieci stacji o różnych konfiguracjach sprzętowych, rozlokowanych w dowolnych miejscach, nawet w bardzo dużych odległościach od siebie. <br /> <br /> Dzięki wbudowanym mechanizmom transmisji danych komunikuje się ze wszystkimi urządzeniami produkowanymi przez ELATECH. Programuje, odczytuje i przetwarza zarejestrowane dane dając w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji dotyczących gospodarki paliwowej i stanu pracy stacji. </p> <strong>Funkcjonalność systemu SKiRT w wersji <em>Professional</em>:<br /> </strong> <p>   </p> <p> •    prowadzi ewidencję dostaw i wskazuje poziom napełnienia zbiornika na podstawie rozchodu paliwa,<br /> •    umożliwia podział kierowców i pojazdów na dowolne grupy. <br /> •    Posiada mechanizmy eksportu danych do Excela i zewnętrznych systemów informatycznych w formacie ASCII Delimiter,<br /> •    obsługuje jedną stację </p> <p>Cena: 1894.20 zł 14 dni</p> Thu, 06 Nov 2014 15:54:07 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/54/skirt%20professional%20upgrade%20od%20wersji%20basicl.html SKiRT Professional http://www.elatech.pl/pokaz/186/skirt%20professional.html <div align="center"> <strong>System Kontroli i Rejestracji Tankowań "SKiRT"</strong> </div> <div align="center"> <u><strong> </strong></u><a href="../skirt/setup.exe" target="_blank" title="Pobierz oprogramowanie"><u><strong>Pobierz SKiRT_</strong></u></a> <br /> </div> <p> <br /> <br /> System „SKiRT” jest skalowalnym systemem komputerowym przeznaczonym do obsługi wewnętrznych zakładowych stacji paliw. Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji (danych) dotyczących dostaw i dystrybucji paliwa. <br /> <br /> Prowadzi kartoteki stacji, kierowców, pojazdów. Generuje raporty dzienne, tygodniowe, dekadowe, lub za dowolny okres z podziałem na stacje, kierowców, pojazdy. Daje możliwość wyszukiwania danych o tankowaniach wg czasu tankowania, ilości pobranego paliwa, przebiegu pojazdu itp. Dzięki mechanizmom grupowania tworzy raporty w oparciu o podział organizacyjny firmy. <br /> <br /> Posiada wbudowane mechanizmy eksportu danych do EXCEL-a lub w postaci formatowanego tekstu do innych systemów informatycznych, umożliwiając w ten sposób integrację z zakładowym systemem informatycznym. <br /> <br /> Struktura "SKiRT" jest tak zorganizowana, że pozwala na równoległą obsługę nie tylko pojedynczych stacji, ale także sieci stacji o różnych konfiguracjach sprzętowych, rozlokowanych w dowolnych miejscach, nawet w bardzo dużych odległościach od siebie. <br /> <br /> Dzięki wbudowanym mechanizmom transmisji danych komunikuje się ze wszystkimi urządzeniami produkowanymi przez ELATECH. Programuje, odczytuje i przetwarza zarejestrowane dane dając w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji dotyczących gospodarki paliwowej i stanu pracy stacji. </p> <strong>Funkcjonalność systemu SKiRT w wersji <em>Professional </em>:<br /> </strong> <p>   </p> <p> •    prowadzi ewidencję dostaw i wskazuje poziom napełnienia zbiornika na podstawie rozchodu paliwa,<br /> •    umożliwia podział kierowców i pojazdów na dowolne grupy. <br /> •    Posiada mechanizmy eksportu danych do Excela i zewnętrznych systemów informatycznych w formacie ASCII Delimiter </p> <p> •    posiada funkcjonalność wersji  Basic i Professional </p> <p> Obsługuje jedną stacje. </p> <p>   </p> <p>Cena: 3062.70 zł 14 dni</p> Thu, 06 Nov 2014 15:53:49 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/186/skirt%20professional.html SKiRT Expert http://www.elatech.pl/pokaz/55/skirt%20expert.html <div align="center"> <strong>System Kontroli i Rejestracji Tankowań "SKiRT"<br /> </strong><u><strong> </strong></u><a href="../skirt/setup.exe" target="_blank" title="Pobierz oprogramowanie"><u><strong>Pobierz SKiRT_</strong></u></a><br /> </div> <p> <br /> <br /> System „SKiRT” jest skalowalnym systemem komputerowym przeznaczonym do obsługi wewnętrznych zakładowych stacji paliw. Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji (danych) dotyczących dostaw i dystrybucji paliwa. <br /> <br /> Prowadzi kartoteki stacji, kierowców, pojazdów. Generuje raporty dzienne, tygodniowe, dekadowe, lub za dowolny okres z podziałem na stacje, kierowców, pojazdy. Daje możliwość wyszukiwania danych o tankowaniach wg czasu tankowania, ilości pobranego paliwa, przebiegu pojazdu itp. Dzięki mechanizmom grupowania tworzy raporty w oparciu o podział organizacyjny firmy. <br /> <br /> Posiada wbudowane mechanizmy eksportu danych do EXCEL-a lub w postaci formatowanego tekstu do innych systemów informatycznych, umożliwiając w ten sposób integrację z zakładowym systemem informatycznym. <br /> <br /> Struktura "SKiRT" jest tak zorganizowana, że pozwala na równoległą obsługę nie tylko pojedynczych stacji, ale także sieci stacji o różnych konfiguracjach sprzętowych, rozlokowanych w dowolnych miejscach, nawet w bardzo dużych odległościach od siebie. <br /> <br /> Dzięki wbudowanym mechanizmom transmisji danych komunikuje się ze wszystkimi urządzeniami produkowanymi przez ELATECH. Programuje, odczytuje i przetwarza zarejestrowane dane dając w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji dotyczących gospodarki paliwowej i stanu pracy stacji. </p> <strong>Funkcjonalność systemu SKiRT w wersji Expert</strong> <p> •    umożliwia ewidencjonowanie dostaw i rozchodów paliwa w temperaturze 15 st.C. <br /> •    Zawiera zaimplementowaną tabelę przeliczeniową Petroleum Measurement Tables Volume VIII ASTM D 1250-80, <br /> •    Zawiera dwukierunkowy kalkulator do przeliczania objętości i gęstości oleju napędowego. <br /> •    Posiada funkcjonalność wersji Professional. <br /> •    Obsługuje jedną stację </p> <p>Cena: 5461.20 zł 14 dni</p> Thu, 06 Nov 2014 15:53:06 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/55/skirt%20expert.html SKiRT Basic http://www.elatech.pl/pokaz/6/skirt%20basic.html <div align="center"> <strong>System Kontroli i Rejestracji Tankowań "SKiRT"</strong> </div> <div align="center"> <u><strong> </strong></u><a href="../skirt/setup.exe" target="_blank" title="Pobierz oprogramowanie"><u><strong>Pobierz SKiRT_</strong></u><br /> </a> </div> <p> <br /> <br /> System „SKiRT” jest skalowalnym systemem komputerowym przeznaczonym do obsługi wewnętrznych zakładowych stacji paliw. Jego podstawowym zadaniem jest gromadzenie i przetwarzanie informacji (danych) dotyczących dostaw i dystrybucji paliwa. <br /> <br /> Prowadzi kartoteki stacji, kierowców, pojazdów. Generuje raporty dzienne, tygodniowe, dekadowe, lub za dowolny okres z podziałem na stacje, kierowców, pojazdy. Daje możliwość wyszukiwania danych o tankowaniach wg czasu tankowania, ilości pobranego paliwa, przebiegu pojazdu itp. Dzięki mechanizmom grupowania tworzy raporty w oparciu o podział organizacyjny firmy. <br /> <br /> Posiada wbudowane mechanizmy eksportu danych do EXCEL-a lub w postaci formatowanego tekstu do innych systemów informatycznych, umożliwiając w ten sposób integrację z zakładowym systemem informatycznym. <br /> <br /> Struktura "SKiRT" jest tak zorganizowana, że pozwala na równoległą obsługę nie tylko pojedynczych stacji, ale także sieci stacji o różnych konfiguracjach sprzętowych, rozlokowanych w dowolnych miejscach, nawet w bardzo dużych odległościach od siebie. <br /> <br /> Dzięki wbudowanym mechanizmom transmisji danych komunikuje się ze wszystkimi urządzeniami produkowanymi przez ELATECH. Programuje, odczytuje i przetwarza zarejestrowane dane dając w każdej chwili dostęp do aktualnych informacji dotyczących gospodarki paliwowej i stanu pracy stacji. </p> <p> <strong>Funkcjonalność systemu SKiRT w wersji <em>Basic</em>:</strong> </p> <p> •    prowadzi kartotekę kierowców i  kartotekę pojazdów,<br /> •    programuje i odczytuje dystrybutor,<br /> •    raportuje i drukuje zestawienia tankowań za dowolny okres, <br /> •    posiada mechanizmy wyszukiwania i sortowania danych,<br /> •    obsługuje jedną stację </p> <p>   </p> <p>Cena: 0.00 zł 14 dni</p> Thu, 06 Nov 2014 15:52:24 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/6/skirt%20basic.html Kalkulator gęstości, objętości i masy produktów naftowych w 15stC - KALK15 http://www.elatech.pl/pokaz/50/kalkulator%20gestosci%20objetosci%20i%20masy%20produktow%20naftowych%20w%2015stc%20%20kalk15.html <p>   </p> <h1 id="x_prod_name" align="center">Kalkulator gęstości, objętości i masy produktów naftowych w 15<sup>o</sup>C</h1> <h1 id="x_prod_name" align="center">"K A L K 1 5" <br /> </h1> <h1 id="x_prod_name" align="center">(<font size="3">cena dotyczy licencji bezterminowej, z kluczem sprzętowym</font>)</h1> <p>   </p> <p>   </p> <p align="center"> <font size="3"><font size="5"><strong>Licencje terminowe <font size="5">(tańsze) </font>dostępn<font size="5">e</font> <font size="5">są</font> przez stronę produktu </strong></font><strong><font size="5"><a href="http://www.kalk15.pl/" target="_blank"><font size="1"><br /> </font><br /> <font size="7"><u>www.kalk15.pl</u></font></a> </font></strong></font> </p> <p>Cena: 1499.90 zł Dostępny, <strong>polecamy!</strong></p> Thu, 06 Dec 2012 09:42:37 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/50/kalkulator%20gestosci%20objetosci%20i%20masy%20produktow%20naftowych%20w%2015stc%20%20kalk15.html DispReader http://www.elatech.pl/pokaz/58/dispreader.html <p> <font face="verdana,geneva" size="2">Darmowy program DispReader jest elementem </font><font face="verdana,geneva" size="2">Zestawu do przenoszenia danych z dystrybutorów elektronicznych PIUSI.<br /> Współpracuje z dołączonym do kompletu czytnikiem oraz kluczem</font><font face="verdana,geneva" size="2"> i </font><font face="verdana,geneva" size="2">umożliwia odczytywanie, zarejestrowanych w pamięci klucza,informacji o tankowaniach: </font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2"> - oznaczenie i numer dystrybutora</font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2"> - ilość zatankowanego paliwa</font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2"> - data i godzina tankowania</font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2"> - dane osoby tankującej</font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2"> - przebieg tankowanego pojazdu</font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2"> - numer rejestracyjny tankowanego pojazdu  </font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2">Istnieje również możliwość "ręcznego" wprowadzania inforamacji o tankowaniach. Program posiada wygodny w obsłudze interfejs użytkownika, pozwalający filtrować dane według daty tankowania, dystrybutora, osoby tankującej i tankowanego pojazdu.</font>  </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2">Program generuje wydruk zarejestrowanych tankowań za dowolny okres, dla wybranego dystrybutora, osoby tankujacej i tankowanego pojazdu. </font> </p> <p> <font face="verdana,geneva" size="2">Zapraszamy do pobrania i korzystania z programu DispReader</font>. </p> <p align="center"> <a href="http://www.elatech.pl/instalki/DispReader/setup.exe"><font face="verdana,geneva" size="2"><font size="4"></font></font></a><font face="verdana,geneva" size="2"><font size="4"><a href="http://elatech.pl/instalki/DispReader/setup.exe">Pobierz wersję demonstracyjną</a></font></font> </p> <p>Cena: 0.00 zł 24h</p> Thu, 05 Mar 2009 14:47:20 +0100 http://www.elatech.pl/pokaz/58/dispreader.html