STALOWE zbiorniki paliwowe podziemne - Elatech - dystrybutory samoobsługowe na karty, kontenerowe stacje paliw, zbiorniki, osprzęt, oprogramowanie, sondy pomiarowe http://www.elatech.pl/pokaz/13/stalowe%20zbiorniki%20paliwowe%20podziemne.html Elatech - zbiorniki do paliwa, samoobsługowe stacje paliw, samoobsługowe dystrybutory paliw, zbiorniki, osprzęt, oprogramowanie, sondy pomiarowe Sat, 14 Dec 2019 17:25:27 +0100 Sat, 14 Dec 2019 17:25:27 +0100 seoShop rss monkey STALOWE zbiorniki paliwowe podziemne http://www.elatech.pl/pokaz/13/stalowe%20zbiorniki%20paliwowe%20podziemne.html <p> <font size="2"><strong>Zbiorniki paliwowe stalowe podziemne (nienajazdowe)  aktualizacja z 16-04-2019r.</strong><br /> <br /> <strong>Przeznaczenie zbiornika:</strong><br /> Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania produktów naftowych, paliw, oleju opałowego i pędnego oraz innych cieczy nieagresywnych o gęstości nie większej niż 1T/m3, które nie wywołują korozji stali i których liczba kwasowa nie przekracza 5 mg KOH/100 cm3 zaliczanych do klasy niebezpieczeństwa pożarowego AI, AII, AIII i B (T1 do T6). <br /> <br /> <strong>Budowa zbiornika:</strong><br /> Zbiorniki dwupłaszczowe o osi poziomej wykonane są z dwóch części cylindrycznych płaszczy zamkniętych z obu stron podwójnymi dnami. Wszystkie zbiorniki wytwarzane są zgodnie z normą EN 12285 na podstawie dokumentacji zatwierdzonej przez Urząd Dozoru Technicznego. <br /> <br /> <strong>Wyposażenie zbiornika:</strong><br /> </font> </p> <font size="2"> </font> <ul> <li><font size="2">zespół ssący DN25 lub DN38, </font></li> <li><font size="2">zespół nalewczy DN100 lub DN75 z tłumikiem hydraulicznym, </font></li> <li><font size="2">zespół pomiarowy ręczny DN50, </font></li> <li><font size="2">zespół pomiarowy sondy magnetostrykcyjnej DN100,</font></li> <li><font size="2">zawór przeciw przepełnieniowy OPW61S04,</font></li> <li><font size="2">zespół oddechowy z zaworem oddechowym, </font></li> <li><font size="2">króciec powrotu DN50,</font></li> <li><font size="2">króćce odpowietrzające przestrzeń międzypłaszczową, </font></li> <li><font size="2">zespół odwadniający DN40, </font></li> <li><font size="2">właz DN600mm zamknięty szczelnie pokrywą,</font></li> <li><font size="2">uchwyty transportowe, </font></li> <li><font size="2">uchwyty uziemienia na obu dennicach, </font></li> <li><font size="2">izolacja antykorozyjna epoksydowo-bitumiczna odporna na przebicie 14kV</font></li> <li><font size="2">monitoring szczelności metodą mokrą z płynem indykatorowym</font></li> </ul> <font size="2"> Zbiorniki posiadają dokumentację techniczno-ruchową, deklarację zgodności oraz odbiory UDT ("Paszport Zbiornika UDT") </font> <p> <font size="2"><strong>Dodatkowe wyposażenie zbiorników paliwowych: </strong></font> </p> <font size="2"> </font> <p> <font size="2"> - szafka natrawnikowa z włazem (sz. x  dł. x wys.)  1200 x 1400 x 1100 [mm]  - *cena netto 1 650zł / 1 komora</font> </p> <font size="2"> </font> <p>   </p> <font size="2"> </font> <p> <font size="2"> </font> </p> <font size="2"> </font> <p> <font size="2"> </font> </p> <font size="2"> </font> <p> <font size="2"><strong><font color="#ff0000">POLECAMY</font></strong> <a href="../p/6/%20zestawy%20zbiorniki%20%20stalowe%20z%20dystrybutorem.html">zestawy do magazynowania i dystrybucji ON ze zbiornikami stalowymi</a></font> </p> <p>   </p> <font size="2"> </font> <div style="text-align: center"> </div> <font size="2"> </font> <p>   </p> <p> <font size="2"><strong>ZBIORNIKI STALOWE PODZIEMNE DWUPŁASZCZOWE: </strong></font> </p> <div> <table border="0" cellspacing="2" cellpadding="5" width="714" height="728"> <tbody> <tr> <td style="background-color: #b0c4de"> <p class="WW-Nagwektabeli11111111111111"> <strong><font size="2">Średnica D</font></strong> </p> <div> <strong><font size="2">(mm)<br /> </font></strong> </div> </td> <td style="background-color: #b0c4de"> <p class="WW-Nagwektabeli11111111111111"> <strong><font size="2">Objętość V<br /> </font></strong> </p> <strong><font size="2">m³<br /> </font></strong> </td> <td style="background-color: #b0c4de"> <p class="WW-Nagwektabeli11111111111111"> <strong><font size="2">Długość L</font></strong> </p> <strong><font size="2">(mm)**<br /> </font></strong> </td> <td style="background-color: #b0c4de"> <p class="WW-Nagwektabeli11111111111111"> <strong><font size="2">Waga </font></strong> </p> <strong><font size="2">(kg)** </font></strong> </td> <td align="center" style="background-color: #b0c4de"> <p> <strong>*CENA NETTO</strong> </p> <p> <strong>1 KOMORA</strong> <br /> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #b0c4de"> <p> <strong>*CENA NETTO</strong> </p> <p> <strong>2 KOMORY</strong> <br /> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #b0c4de"> <p> <strong>*CENA NETTO</strong> </p> <p> <strong>3 KOMORY</strong> <br /> </p> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><strong><font size="2"> 1250</font></strong></td> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><font size="2"> 3</font></td> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><font size="2"> 2750</font></td> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><font size="2">    890  </font></td> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><font size="2">17 160</font></td> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><font size="2"> -</font></td> <td align="center" style="border: 1px solid #dcdcdc; background-color: #ccffff"><font size="2">-<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td rowspan="3" align="center" style="background-color: #dcdcdc"><strong><font size="2">1600<br /> </font></strong> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 5</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 2830</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 1300</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">19 110 </font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> -</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> -</font></td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">10 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 5360</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 2150</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"> <p>  <font size="2">24 310 </font> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> -</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> -</font></td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #e0e0e0"><font size="2"> 16</font></td> <td align="center" style="background-color: #e0e0e0"><font size="2"> 8400</font></td> <td align="center" style="background-color: #e0e0e0"><font size="2"> 3120</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"> <p> <font size="2"> 29 770 </font> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">-<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> -</font></td> </tr> <tr> <td rowspan="6" align="center" style="background-color: #ccffff"><strong><font size="2"> 2000</font></strong></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 10</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"><font size="2">3 700</font> <br /> </font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"><font size="2">2 300</font> <br /> </font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">26 650</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> -</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> -</font></td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 16</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">5 520</font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2">3 150</font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"> <p>  <font size="2">32 500 </font> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"> <p>   <font size="2"> 41 600 </font> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">49 400<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 20</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2">6 970</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2">3 750</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">35 230 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">43 940 </font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">51 740<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 25</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2">8 460</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2"> 4 450</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">40 820<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">49 660<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">57 460 <br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 30</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2">10 130</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> </font><font size="2">5 200</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">46 540 </font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">54 730<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">62 530 </font> </td> </tr> <tr> </tr> <tr> <td rowspan="6" align="center" style="background-color: #dcdcdc"><strong><font size="2"> 2500</font></strong></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 20</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 4530</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 3800</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"> <p>   <font size="2">37 700 </font> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 46 800<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 54 730<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 25</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 5530</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 4450</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">42 900<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">51 870<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">60 710<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 30</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 6730</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">5250 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">47 840<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">58 240<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">69 290 </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 40</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 8820</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 6540</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">59 410<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"> <p> <font size="2">67 340 </font> </p> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"> <p> <font size="2">77 220 </font> </p> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 50</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 10 820<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 7850</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">68 250 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 77 350 </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 86 320<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 60</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 12 820<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2"> 9200</font></td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">77 610<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">87 360<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #dcdcdc"><font size="2">98 150<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td rowspan="6" align="center" style="background-color: #ccffff"><strong><font size="2"> 2900</font></strong></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 40</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 6860</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">6800 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">69160 </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">75 400</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">-<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 50</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 8360</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 8050</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">71 500<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">82 680<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">92 950<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 60</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 9860</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 10000<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">91 130<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">100 100<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">109 200<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 70</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 11 220<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 10400<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">100 620 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">109 850<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">119 600<br /> </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 80</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 12 770<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 12800 <br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">107 640 </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">117 000<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">126 750 </font> </td> </tr> <tr> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 100</font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 15 970<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2"> 14500<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">122 200<br /> </font> </td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">131 300<br /> </font></td> <td align="center" style="background-color: #ccffff"><font size="2">140 400<br /> </font> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div> <font size="2">  </font> </div> <div> * - cena orientacyjna loco zakład (bez transportu), <span class="st">nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego </span>  </div> <div> ** - wartości przybliżone<br /> </div> <font size="2"> </font> <div> <br /> </div> <p>Cena: 0.00 zł Na zamówienie</p> Tue, 23 Apr 2019 10:52:44 +0200 http://www.elatech.pl/pokaz/13/stalowe%20zbiorniki%20paliwowe%20podziemne.html